SOLIDWORKS Sustainability

Sæt dit præg på en grønnere verden

SOLIDWORKS Sustainability måler forskellige miljømæssige
indikatorer i løbet af dit produkts livscyklus:

 • Kulstofudslip (CO2 footprint)
 • Samlet energiforbrug
 • Påvirkningen af luft og vand

For hver af disse miljømæssige indikatorer vises resultater fortløbende,
realtidsvurdering af de aktuelle værdier og sammenligninger
med dit grundlæggende design.
Dette overblik gør det nemt at gribe ind overfor miljøpåvirkninger,
som dine designvalg medfører og indarbejde bæredygtighed som
en standardprocedure i din designproces.

Tænk grønt

 • Find det rigtige grønne materiale

  SOLIDWORKS Sustainability gør det nemt at finde det rigtige materiale til en bestemt opgave. Indtil nu har designere været nødt til at pløje sig igennem materialedatabaser, hvilket har begrænset deres evne til på effektiv vis at vurdere alternativer.
 • Sammenlign materialer

  SOLIDWORKS Sustainability kan vise hvordan “lignende” materiale er i sammenligning med de oprindelige i forhold til miljøpåvirkninger. Dermed kan du pejle dig ind på det mest miljøvenlige materiale til den specifikke opgave.

SolidWorks integration

 • Direkte i dit brugerinterface

  Da SOLIDWORKS Sustainability optræder direkte i SolidWorks’ brugerinterface, bliver det uden problemer en naturlig del af din arbejdsproces.
  Bæredygtighedsdata gemmes automatisk i SolidWorks filen som almindelige oplysninger om designet. Så når du deler en model, er den miljømæssige påvirkning også tilgængelig for dine samarbejdspartnere.
Solidworks sustainability - Få et godt tilbuud hos Teamworks

GaBi database

 • SOLIDWORKS Sustainability bruger standarden GaBi LCA database fra PE International. Du kan hente opdateringer til standarden efterhånden som de bliver tilgængelige, og selv anmode om nye LCA datasæt for dit specifikke materiale.