Simulation Standard, Professional eller Premium?

Sådan vælger du den helt rigtige løsning


Der findes 3 udgaver af SOLIDWORKS Simulation, og dem vil jeg gennemgå for dig – helt håndgribeligt. Så kan du nemmere vurdere, om det kan hjælpe dig og dine kollegaer i jeres hverdag. Og husk hvis du har en SOLIDWORKS Premium, så har du allerede mulighed for at simulere på stress og motion den dag i dag.

Hvorfor er det, vi så tit spørger dig om brugersimulering, når I udvikler jeres produkter? Det gør vi for at sikre, at I udnytter det optimale potentiale i SolidWorks. Og for at dit design bliver så godt som muligt, og at I kan begrænse jeres materialeforbrug.

Brugersimulering er en praksis, der kan komme mange virksomheder til gode. Men mulighederne er mange, og det kan være svært at skelne skidt fra kanel i forhold til at vælge en løsning til dit behov. At vælge den rigtige løsning handler i høj grad om en bevidsthed om, hvilke funktioner der findes, og hvilke der er relevante for dig.

Du har måske kigget lidt på udgaverne, men spørger fortsat dig selv:

“Jamen hvad kan det så?”

Så læs med – jeg vil forsøge at gøre det helt klart, hvad du får i de forskellige udgaver af SOLIDWORKS Simulation.

Hvem har glæde af SOLIDWORKS Simulation Standard?

Simulation Standard kan du få glæde af, hvis du skal lave styrkeberegninger eller statiske FEM-beregninger på assemblies. Det er i Simulation Standard, at du finder muligheden for det.

Men du får også yderligere 2 funktioner med Simulation Standard:

”Motion” som giver dig muligheden for at arbejde med tidsbaserede bevægelsesanalyser og dermed dit designs fysiske bevægelser under belastning.

“Fatigue” som gør det muligt for dig at arbejde med udmattelsesanalyser, der altså hjælper dig til at regne på metaltræthed, og hvornår der bør udskiftes komponenter i dit design.

Forestil dig at du kan lave en vedligeholdelsesplan, reducere garanti-omkostninger og få den maksimale levetid ud af dit design. Det lyder ikke dårligt, vel?

Hvad får jeg så med i SOLIDWORKS Simulation Professional?

Med Simulation Professional får du en hel del med oveni. Den indeholder selvfølgelig alle moduler fra Simulation Standard, men derudover får du også adgang til:

”Optimize” som giver dig mulighed for at lave optimering af dit design – og dermed reducere vægt og kontrollere dimensioner, når der tilsættes maximum stress og frekvens.

”Event Based Motion” giver dig mulighed for at simulere på sekvenser, brugen af proximity sensors og bevægelsesrealisme.

Et af de andre ret vigtige moduler, du får, er:

”Pressure Vessel” – så hvis du arbejder med beholdere, er det dette modul, som kan gøre en forskel for dig. Modulet giver dig mulighed for meget nemmere at se effekten af flere forskellige individuelle scenarier. ASME pressure vessel-koder kan selvfølgelig også benyttes, så du ikke skal rode med det ved siden af.

Du kan også kombinere flere resultater fra statiske studier og dermed kalkulere stress grundet ”dead load”, ”live load”, ”thermal load”, ”sismic load” og meget mere.

Det er også i dette modul, du får mulighed for at regne på frekvens og bestemmelse af naturlige frekvenser. Og ikke mindst undgå vibrationer i dit design.

Har du behov for at finde det bedste alternativ til at undgå vibrationer – ja, så er det ”Frequency”, du bør benytte.

”Drop Test” er et af de andre ret seje moduler i Simulation Professional – og navnet giver jo nærmest sig selv. Her får du mulighed for at beregne, hvordan dit design påvirkes, når det tabes fra forskellige højder.

Det giver dig mulighed for at komme en hel del testsituationer i forkøbet og dermed spare en eller flere prototyper.

Du kan selvfølgelig både regne på stress ved sammenstødet og på kontakt-analyser i din assembly – men også som nævnt ”drop”-distance, -kraft og vinklen ved sammenstødet.

Måske arbejder du med kraner eller et andet produkt, som skal kunne klare et stort pres ved belastning?

Så er det specielt ”Buckling”-modulet i Simulation Professional, du bør være opmærksom på. Dette modul gør dig i stand til at forudse, hvor stor en belastning dit design kan klare, før det ændrer form og bliver deformt. Og dermed mister den tiltænkte bæreevne.

Du undgår altså fejl under trykbelastning og kan bestemme styrken på lange og tynde designs.

”Thermal” er et af de mest efterspurgte moduler i Simulation Professional, hvor du får mulighed for at arbejde med termisk belastning, og hvordan det kommer til at påvirke dit design.

Med andre ord, du har her muligheden for at arbejde med temperaturfordeling, overopvarmning, ledning, konvektion og strålevarmeoverførsel. Men selvfølgelig også stabil varmepåvirkning eller kortvarig varmeoverførsel med tidsvarierende grænseforhold.

”Topology Study” er nu som noget nyt med i Simulation Professional, hvilket jeg syntes er ret sejt. Det giver dig mulighed for at arbejde med fjernelsen af ikke-nødvendigt materiale. Hvilket jo er godt både for din virksomheds økonomi, produktets vægt og det generelle materialeforbrug. Men du får også mulighed for optimere materialestyrken og afprøve forskellige produktstrategier.