Jørn Bilde,
Maskintekniker & PDM-administrator

Blaaholm om PDM:

”Det har været implementering i øjenhøjde”

Du er her: Forside > Om os > Samarbejdspartnere > Blaaholm

Kundecase: Blaaholm

Blaaholm om PDM: ”Det har været implementering i øjenhøjde”

Genanvendelse af tegninger og bedre revisionsstyring. Det var to primære ønsker, der drev beslutningen om at indføre et PDM-system hos Blaaholm. Det skulle være slut med dobbeltarbejde, når 60-70% af designet kunne genbruges fra et tidligere projekt og slut med tvivl om, hvem der sad med den nyeste tegning.

”Vi har lige pludselig rigtig mange filer liggende på vores drev, som faktisk er ens. De har bare forskellige numre. Nu kan vi genbruge filer, da PDM holder styr på, at der ikke kan ligge flere tegninger, der hedder det samme. Vi forventer, at vi skal genbruge flere ting fremadrettet og tegne mindre, når vi går i gang med nye projekter,” fortæller Jørn Bilde, Maskintekniker og PDM-administrator hos Blaaholm.

I Engineering-afdelingen hos Blaaholm løber de stærkt, når deres designs skal styres fra SolidWorks til færdige konstruktioner for kunden. Fra transport- og løfteudstyr over rullebukke og svejsetårne til automation og robotløsninger. Der er mange jern i ilden på tværs af forskellige projekter og brancher. Derfor havde konstruktørerne brug for at få hænderne fri fra datastyring, og et PDM-system blev løsningen.

”Den anden væsentlige ting, vi håber på, er bedre revisionsstyring. Her har vi haft en del udfordringer, idet processen var manuel. Det får vi bedre muligheder for fremadrettet med PDM – det er vigtig for Blaaholm og vores Service Team, at der er styr på revisionerne, så vores kunder kan betjenes og hjælpes professionelt,” fortsætter Jørn Bilde.

Det bedste af det nye – og det gamle – system

I samarbejde med TEAMWORKS udarbejdede Blaaholm en SOW (scope of work) for PDM-projektet som rettesnor for, hvad der skulle realiseres. Den indeholdt blandt andet ønsker for implementeringen af de gode elementer, der kunne lade sig gøre, fra CustomTools til PDM’s datakort. De har også givet sig i kast med en ambitiøs opsætning af standardkomponenter, så varer fra det gamle system kan genbruges.

Blaaholm har i det hele taget gjort meget ud af tage kvalificerede beslutninger om, hvordan processer og arbejdsgange kan nytænkes effektivt med hensyn til filgenbrug og versionsstyring. Men det betyder ikke, at det hele skal være nyt. For der er elementer, som er værd at bevare. Og heldigvis kan PDM-systemet brugerdefineres, så det giver mening for virksomhedskulturen.

”Vi laver allerede i dag review på de design, vi tegner. Det er helt lavpraktisk, hvor vi sætter os sammen med en kollega og kigger konstruktionen og tegningsmaterialet igennem. Det vil vi fortsætte med, og efterfølgende gennemføre de forskellige godkendelsesprocedurer i workflowet” fortæller Jørn Bilde.

Det er blevet prioriteret, at det skulle være overskueligt for Engineering-afdelingen at se sig selv og hverdagen i det nye system. Det skulle være let og brugervenligt – og i virksomhedens ånd.

Derfor blev sådan noget som godkendelsesprocedurer tilpasset den praksis, der fungerer for afdelingen den dag i dag.

Et tæt samarbejde giver det bedste resultat

Implementeringen af PDM har været helt efter bogen i et tæt samarbejde mellem Blaaholm og TEAMWORKS. PDM-administratorer Jørn Bilde og Kim Stenager har været tovholdere på projektet hos Blaaholm og har dedikeret sig til forløbet for at skabe en glidende overgang til det nye system, hvor alle mand er med, og igangværende kundeopgaver kan afsluttes. Selvom det er et omfattende projekt at implementere PDM, har det været overskueligt at have med at gøre.

”Det har været dejligt nemt at samarbejde med TEAMWORKS. Det har ikke været for teknisk – det har været helt nede på jorden. Hvis man ikke kender termerne i PDM, som datakort, workflow osv. er det blevet forklaret, så man forstå, hvad de enkelte elementer betyder. Det har været rigtig godt,” fortæller Jørn Bilde.

Den løbende dialog i samarbejdet har været vigtig for, at specifikation, implementering og test er forløbet efter planen. TEAMWORKS har særligt sat applikationsingeniør Finn Moesborg på sagen, og han og Jørn Bilde har kigget hinanden over skulderen undervejs for at løse opgaverne i fællesskab. Det har gjort, at der er blevet taget hånd om muligheder og udfordringer hurtigt og effektivt. Derfor har Jørn Bilde en klar anbefaling:

”Sørg for at dedikere en person i virksomheden til projektet i den tid, I nu påregner, at det tager. Så vedkommende er på og kan hjælpe til i samarbejdet. For det må ikke gå i stå, og det kan ikke bare lige klares med venstre hånd. Det er vigtigt.”

Klar med kurser og guldkorn

Blaaholm har sendt hele 21 mand på bruger- og administratorkursus hos TEAMWORKS for at blive klar til at tage fat på de nye processer og arbejdsgange. Der skal etableres mange nye vaner, og det er vigtigt for Blaaholm, at Engineering-afdelingen er klar til dem. Særligt da teamet rummer både dem med forhåndskendskab, og dem som aldrig har stiftet bekendtskab med PDM før.

”Det er noget, jeg varmt kan anbefale andre: Sørg for at sende medarbejderne afsted på de kurser. Det hjælper gevaldigt, at man er flere til at huske tingene bagefter,” siger Jørn Bilde.
”Vi er stille og roligt ved at rulle i gang, og jeg synes, at vi er klædt på til det. Vi hjælper hinanden. Og vi bruger hotlinen lidt mere, end vi plejer, og trækker på de ressourcer, der er,” fortsætter han.

PDM-administratorer Jørn Bilde og Kim Stenager har selv siddet i kursuslokalerne for at kunne varetage tilpasning og drift af systemet, når det inden længe er fuldt implementeret. Det gjorde de i selskab med andre virksomheder, der var undervejs i egne PDM-projekter. Her fandt de, at der var fordele i erfaringsudveksling imellem deltagerne, som var forskellige steder i forløbet.

”Vi var der selvfølgelig for at lære noget, men når vi sad i pausen og fik en kop kaffe, så var det helt inspirerende lige at høre de andre. Og især os nye i klassen. Vi sugede til os af information om, hvordan de havde gjort med at overføre filer og andre ting – det er guld værd,” afslutter Jørn Bilde.

Overvejer du en PDM-løsning?

Lad os tage en uforpligtende snak

Eller læs mere om vores PDM-services.