Integration
med ERP og økonomi

PDM er din løsning når systemer skal integreres

Get connected

En stor udfordring for mange virksomheder er at forbinde alle de forskellige IT- systemer, sådan at medarbejdere undgår at indtaste samme data i flere IT-systemer med efterfølgende risiko for redundante data.
For at opnå de største fordele ved et PDM-system skal det integreres med andre systemer, herunder ERP-systemer (produktionsstyring) og økonomisystemer.

Vi hjælper med at forbinde ERP- og PDM-systemet

Få den indkøringshjælp, du skal bruge

Alle virksomheder stræber efter at reducere ’time to market’ og minimere dyre forsinkelser og ekstra arbejde.
Derfor er en integration mellem PDM og ERP en forudsætning for at sikre en optimal synkronisering af produktionsgrundlag som tegninger og styklister.

Fordele

Nøgle funktioner
ved integration med PDM

  • To-vejs udveksling af PDF-dokumenter, CAD-filer, styklister m.m..  

  • Workflow integration ved frigivelse og ændringsprocesser mellem PDM og ERP

  • Integration af brugergrænsefladen så medarbejdere opfatter ERP og PDM som ét system.

  • Reducerer tidsforbrug og fejl i forbindelse med frigivelses- og ændringsprocedurer.

  • Reducerer sandsynligheden for dyre og tidskrævende fejl, der fører til fejlproduktioner, skrot og ekstra arbejde.

  • Bringer produkter til markedet hurtigere

  • Forbedrer kundeoplevelsen og dermed kundetilfredsheden

Eksempler på systemer, der kan integreres med PDM