Vi guider dig til at udnytte flydende licenser intelligent

Hvor meget anvendes vores
SOLIDWORKS-licenser?

Udnyt flydende licenser intelligent

‘Licensed number of users already reached. (-4,342:10054)’

Mon du som bruger af SolidWorks har prøvet at få denne type fejl
– for derefter ikke at kunne starte SolidWorks?

Hvad betyder det, at antallet af brugere er nået?
Og hvad betyder den fejlkode, der kommer bagefter?

Det kommer jeg tilbage til.

Udover at gennemgå typiske fejl vil jeg også vejlede dig til at identificere licenstype, at anvende log-filer og at overvåge brugen af flydende licenser. Lad os først kigge på baggrunden for flydende licenser.

SolidNetwork License giver fleksibilitet

Det er en fordel, at licenserne trækkes fra en pulje for jer, der har flere end 1 SOLIDWORKS licens, og som har brug for at kunne:

 • Arbejde fra forskellige arbejdspladser
 • Arbejde ude hos kunder
 • Arbejde hjemmefra

Kan du nikke genkendende til ovenstående, giver det altså mening for dig og din virksomhed at anvende en ‘flydende licens’.

Dette sikrer fleksibilitet for mange brugere, og ‘Activation/Transfer’ – som det kendes fra faste licenser – erstattes af en licens, der kan stå til rådighed for hvilken som helst CAD-PC i virksomheden, uden at skulle foretage andet end at starte SolidWorks.

SolidWorks Corp. stiller dette til rådighed via deres produkt SolidNetwork License. Det består af en centralt placeret licenspulje, som kan aktiveres/anvendes fra PC’er installeret med SolidWorks-produkter tilhørende et flydende SolidWorks serienummer.

Vil du vide mere om valget mellem faste og flydende licenser, så har min kollega Finn Moesborg skrevet et blogindlæg om emnet, som du kan læse her:

Læs mere om flydende licenser

Har jeg en fast eller flydende licens?

Du kan se, om din SolidWorks gør brug af et fast eller flydende serienummer, i ‘Help’ > ‘About SOLIDWORKS…

Serienummeret vil vise, om det er en fast licens (starter med f.eks. 0001, 9000, 9001) eller en flydende licens (starter med f.eks. 0010, 9010..).

Er din licens flydende, kan du via programmet SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager se, hvor mange licenser, der er i anvendelse i øjeblikket. Denne funktion er til stede hos alle klienter med SolidWorks installeret.

Her i eksemplet ses den server-baserede version af SOLIDNetwork License Manager, hvor der er 10 licenser til rådighed. Der er 6 frie licenser – og de 4, der er i brug, vises med angivelse af:

 • Brugeren der er logget ind
 • På hvilken PC denne licens anvendes
 • Hvilken version af SolidWorks der er startet
 • Tidspunkt hvor brugeren har fået licensen tildelt

Her ses en klient-baseret version af SOLIDNetwork License Manager. Den findes på alle PC’er, der er installeret med SolidWorks. Forskellen er fanen ‘Server Administration.’

Licensforbruget kan ses i log-filen

Alle brugere, der trækker licenser fra licenspuljen, logges i systemet. Denne log kan anvendes til fejlfinding og statistik.

Log-filen findes på første fane i den server-baserede version af SOLIDNetwork License Manager.

Og det leder mig tilbage til indledningen af denne blog:

Hvad betyder den fejl, jeg har fået?

Log-filen lister alle hændelser, såvel interne aktiviteter på licensserveren såvel som de brugere, der starter et SolidWorks-produkt, og derved optager en eller flere licenser.

Her har en bruger afsluttet SolidWorks, og en anden bruger har startet en SolidWorks:

Optræder der en linje med en fejlkode, er det muligt at finde årsagen til, at en given licens ikke kan anvendes.

Som dette eksempel:

Dette betyder, at der ikke et en ledig licens til eDrawings Professional i denne licens.

Værktøj til at overvåge brugen af flydende licenser

Der findes på markedet for licensovervågning forskellige typer af produkter, som mere eller mindre avanceret kan overvåge og visualisere forbruget af licenser.

De mest kendte på markedet er:

 • OpenLM
 • X-Formation
 • JTB-World

Hvert af disse programmer skal permanent være installeret/være opsat til et givent scenarie – og typisk koster dette en procentdel af de licenser, der overvåges og/eller det antal brugere, der ønskes forbrugsstatistik på.

Løsningerne fås typisk som en on-premise version (installeret på serveren) og som cloud-løsning, hvor en service tilgår licensserveren fra den udbyder, der er valgt.

Log-filen for licenser som grundlag for licensforbrug

Ved at udtrække licenslogfilen og derefter bearbejde data fra den, er det muligt at hente nogle vigtige informationer.

Her er et eksempel på et licensforbrug – hvilke brugere har været startet, for hvilket produkt, og hvor mange gange.

Og fra samme periode er her listen over brugere, der ikke fik en licens til SolidWorks.

Der er for mange brugere, som ikke kan få en SOLIDWORKS-licens. Hvorfor?

To af de mest kendte fejl, vi møder i vores support vedrørende flydende licenser, er:

 • ‘Manglende licens’
 • ‘Ikke-supporteret produkt’

Det vil sige fejl hos kunder, der enten har for få licenser eller har for få produkter i deres licenspulje.

Et typisk eksempel:

”Vi har 8 SOLIDWORKS, deraf 1 SOLIDWORKS Premium (med Simulation)
– men vi er 2, der gerne skulle bruge Simulation.

Hvorfor kan vi ikke det?”

I et sådant tilfælde vil bruger nr. 2 blive forhindret i at få en Premium-licens.

Hver licens, hvert SolidWorks-produkt, kan kun anvendes af én bruger ad gangen.

Så, har en bruger startet sin SolidWorks (måske så snart vedkommende er mødt ind for at sikre sig at kunne arbejde), og så i øvrigt ikke bruger sin SolidWorks resten af dagen – så er licensen låst medmindre et specifikt ‘time-out’ opsættes.

Hvor mange licenser har vi brug for?

Vores bedste anbefaling er: Spørg din forhandler til råds.

Licensfilen kan give svar på, hvem der bruger SolidWorks og hvornår, og det er dermed muligt at skabe overblik over ens aktuelle licensbehov.

Der er mulighed for at sætte en ‘Options File‘ op, sådan at det kan sikres, at givne brugere eller brugergrupper:

 • Altid har adgang til givne SolidWorks-produkter (f.eks. Simulation),
  uanset hvem der ellers forsøger at starte SolidWorks
 • Bliver logget ud, hvis de er inaktive mere end ‘X’-tid

Har jeres virksomhed behov for at få gennemgået licensforbruget på SolidWorks, så tag kontakt til os på tlf. 33 25 20 80 eller skriv til support@teamworks.dk

Med venlig hilsen og god arbejdslyst,
Lars Nygaard

Lars er teknisk chef hos Danmarks største SOLIDWORKS forhandler TEAMWORKS A/S.